Over dit tijdschrift

Focus en missie

Documenta (ISSN 0771-8640) is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen, voor zover zij betrekking hebben op de podiumkunsten. Het tijdschrift werd in 1983 opgericht door Jozef De Vos in de schoot van het Gentse Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst. Sinds 2015 wordt Documenta uitgegeven door S.P.A.M. (Studies in Performing Arts & Media) van de Vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. De redactieraad is samengesteld uit theaterwetenschappers van diverse universiteiten en hogescholen. De hoofdredactie wordt waargenomen door Christel Stalpaert en Bram Van Oostveldt.

Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 25 (België) of € 40 (Nederland) Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen € 15.

Privacyverklaring

Naar aanleiding van de wijzigingen in de Privacywetgeving, brengen we u via deze weg graag nogmaals op de hoogte van ons Privacy beleid. Indien u vragen heeft kan u altijd bij ons terecht via Documenta@ugent.be

Peer review procedure

Documenta is een blind peer review-tijdschrift dat beschikt over de A1.2-status. Het kent een B-rating op de European Reference Index en staat vermeld in de VABB-lijst. Een ingezonden artikel wordt door minstens twee leden van de redactieraad blind beoordeeld. Binnen de zes weken krijgt de auteur feed-back op zijn artikel. Het artikel wordt als publiceerbaar, publiceerbaar mits aanpassingen of niet publiceerbaar in Documenta bevonden. De reviewers maken gebruik van een sjabloon om het artikel te beoordelen. Criteria zijn originaliteit, wetenschappelijke relevantie, duidelijkheid van de vraagstelling, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode en argumentatie, opbouw, structuur en coherentie van het artikel, toereikende bibliografie.