Binnen wetenschappelijk onderzoek is het af en toe noodzakelijk om de tijd even stil te zetten, een stap terug te doen en na te denken over de eigen wortels en vertakkingen. Vanuit deze behoefte ontstond het centrale thema van dit themanummer van gastredacteur Timmy De Laet met bijdragen van onderzoekers Luk Van den Dries, Karel Vanhaesebrouck, Bart Philipsen, Christel Stalpaert en Pascal Gielen & Nele Wynants. Het portfoliogedeelte bevat bijdragen van Naomi Velissariou, Katie Vickers en Albert Quesada.

Vanaf de vroege jaren zeventig maakte de theaterwetenschap haar opgang in Vlaanderen. De verzamelde artikels bekijken de ontwikkelingen die in het verleden bepalend zijn geweest of in de nabije toekomst mogelijk richtinggevend zullen zijn voor het relatief jonge veld van de theaterwetenschap. De verhalen over strijd en transgressie, groei en ontwikkeling, uitdagingen en inspiraties zullen herkenbaar zijn voor velen die werkzaam zijn in de geesteswetenschappen en de kunsten. Bestel hier het nieuwe nummer! 

00012.jpg