Articles

Terugblikken om vooruit te zien. Over de digitalisering van drieëndertig jaar Documenta.

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Bogaert, L. & Delbecke, J. (2016) “Terugblikken om vooruit te zien. Over de digitalisering van drieëndertig jaar Documenta.”, Documenta. 34(1). doi: https://doi.org/10.21825/doc.v34i1.16367