Articles

De Waarheidscommissie reconsidered: Tussen realiteit en fictie. Een postkoloniaal-marxistische analyse van De Waarheidscommissie van Action Zoo Humain

Author
  • Steff Nellis

Abstract

In december 2018 speelde De Waarheidscommissie (2018) haar slotvoorstellingen in de Belgische Senaat te Brussel. Daarmee beëindigde Action Zoo Humain een vijfjarig onderzoeksproject naar de ‘zoo humains’ en haar restanten in onze contemporaine samenleving. Dit stuk neemt de opvoeringsanalyse in het artikel De waarheidscommissie volgens Chokri Ben Chikha. Het performen van differentiële toekomsten vanuit een traumatisch koloniaal verleden (2015) van Christel Stalpaert en Evelien Jonckheere als uitgangspunt. Middels een comparatieve analyse van het onderzoekstraject (2013-2018) toets ik de bevindingen van de onderzoekster af aan de laatste opvoering. Zo bied ik allereerst een update van de postkoloniale insteek om vervolgens specifieker in te gaan op de (publieks)werking aan de hand van een (post)marxistisch denkkader. Door de verschillende performances te benaderen vanuit het postkolonialisme enerzijds en het (post)marxisme anderzijds, poneer ik dat de paradigma’s elkaar versterken binnen de specifieke context van politieke en activistische theaterkunst. Dit artikel schrijft De Waarheidscommissie (2013-2018) tot slot toe aan een hedendaagse neorealistische tendens binnen de politieke podiumkunsten en besluit met een oproep tot verder onderzoek naar de theatrale rechtbank.

How to Cite:

Nellis, S., (2019) “De Waarheidscommissie reconsidered: Tussen realiteit en fictie. Een postkoloniaal-marxistische analyse van De Waarheidscommissie van Action Zoo Humain”, Documenta 37(1). doi: https://doi.org/10.21825/documenta.81908

Downloads:
Download PDF
View PDF

620 Views

54 Downloads

Published on
14 Jan 2019
Peer Reviewed