About this Journal

Documenta is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen, voor zover zij betrekking hebben op de podiumkunsten.

Het tijdschrift werd in 1983 opgericht door Jozef De Vos in de schoot van het Gentse Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst. Sinds 2015 wordt Documenta uitgegeven door S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) van de Vakgroep Theaterwetenschappen van de Universiteit Gent. 

  • Volume 36 • Issue 2 • 2018

    Volume 36 • Issue 2 • 2018


Articles


Woord Vooraf

Christel Stalpaert

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 3-6

Machine (wo)man: genreplay en de metafoor van de machine in Sophie Taeubers performances en het visuele werk van Suzanne Duchamp

Sophie Doutreligne

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 7-31

Spelen met en in de media-tijd: de voorstelling Real Magic van Forced Entertainment

Siebren Nachtergaele

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 32-53

Dansen met muziek. Anne Teresa De Keersmaeker in dialoog met Bach, Schönberg, Webern en zichzelf

Kristel Crombe

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 54-71

De zoektocht naar het existentiële. Een analyse van het 'oneindige nu' in Infinite Now van Chaya Czernowin en Luk Perceval

Eva Van Daele

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 72-86

Onteigende beelden. Ivana Müller, Bertolt Brecht en het politieke potentieel van de 'conceptuele' dans

Jonas Rutgeerts

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 87-104

Portfolio


Notes-portfolio

Ivana Müller and Christel Stalpaert

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 106-193

To touch life with art. A conversation with composer Chaya Czernowin on the opera Infinite Now

Eva Van Daele

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 194-207

Het palimpsest van de scenografie. Jozef Wouters over Infini 1-15

Karel Vanhaesebrouck and Jozef Wouters

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 208-220

Book review


Aandacht! Aandacht! Aandacht en verstrooiing in het Gentse Grand Théâtre, café-concert en variététheater, 1880-1914

Sylvia Althing van Geusau

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 222-224

Performing Architectures: Project, Practices, Pedagogies

Elias D'hollander

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 225-231

Ivo Van Hove Onstage

Laurens de Vos

2018-10-10 Volume 36 • Issue 2 • 2018 • 232-234