• Documenta 41.1 is out!

    Documenta 41.1 is out!

    Posted by Steff Nellis on 2023-11-16


Het nieuwste themanummer: Documenta 41.1 (2023)
We are happy to announce that from now on, Documenta is a fully open-access, online journal, making the research at S:PAM more widely accessible. Enjoy! ✨
We zijn blij te kunnen aankondigen dat Documenta vanaf nu een volledig open-access, online tijdschrift is, waardoor het onderzoek bij S:PAM breder toegankelijk wordt. Veel leesplezier! ✨
This Special Issue of Documenta is dedicated to the Parliament of Practices (PoP), a platform for generative knowledge exchange, based on dialogical forms and devised tactics, initiated by Marije Nie and Adriana La Selva in 2020. Articles have been written dialogically or focus on the ways in which dialogue generates new forms of knowledge.
———
Dit themanummer van Documenta is gewijd aan Parliament of Practices (PoP), een platform voor generatieve kennisuitwisseling, gebaseerd op dialogische vormen en tactieken, geïnitieerd door Marije Nie en Adriana La Selva in 2020. Artikels zijn dialogisch geschreven of richten zich op de manieren waarop dialogen nieuwe vormen van kennis generen.
Met bijdragen van, With contributions by: Adriana La Selva, Patrick Campbell, Eugenio Barba and Julia Varley; Françoise Milhailovich-Dickman and William Kentridge; Andrea Maciel and Diana Taylor; Vinicius Torres Machado, Lucas Breda, Verônica Lo Turco Gentlin, Dona Carmen and Dentinho; Marije Nie and Lotte van den Berg; Julia Pond; Leonie Persyn; Miranda Laurence and Sara Živkovič Kranjc; Gustavo Vicente; Elias D’hollander and Paulin Bronfman and Alejandra Zúñiga-Feest.
Guest editors, Gastredactie: Adriana La Selva en Patrick Campbell
Image, Afbeelding: “Desiree Rios; Doughflesh” (c) Julia Pond, July 2021
Tags  


Back to Announcements List