Richtlijnen voor auteurs


Inzending Abstract. Het artikel wordt voorafgegaan door een abstract variërend tussen 100 en 200 woorden en een opsomming van maximum 5 kernwoorden. Stuur je abstract ter goedkeuring naar documenta@ugent.be vóór je een manuscript inzendt. 

Inzending Manuscript Het artikel telt maximum 8000 woorden. Registratie en inloggen zijn nodig om online manuscripten in te zenden. 

Stijl. In het artikel wordt een dubbele regelafstand en het lettertype Arial (grootte 11 of 12) gehanteerd.

Referentiesysteem. Documenta: tijdschrift voor theater volgt de MLA-stijl met een volledige referentielijst op het einde van het artikel.

Beeldmateriaal. Een beperkt aantal zwart-wit foto’s worden toegelaten. De auteur is zelf verantwoordelijk voor het copyright.

Voorbeelden MLA-Stijl. 

Referentielijst op het einde van de tekst 

1. Boek met één auteur

Auslander, Philip. Liveness. Performance in a Mediatized Culture.  London: Routledge, 1999. 

Agamben, Giorgio. The Open: Man and Animal.  Stanford: Stanford University Press, 2004. 

2. Boek met meerdere auteurs

- twee auteurs

Deleuze, Gilles, en Félix Guattari. Qu’est-ce que la philosophie?  Paris: Les Éditions du Minuit, 1991. 

- drie auteurs

Le Roy, Frederik, Christel Stalpaert, en Sofie Verdoodt. “Introduction. Performing Cultural Trauma in Theatre and Film Between Representation and Experience”, Arcadia. International Journal of Literary Studies, 45:2 (2010): 249-264.

- meer dan drie auteurs

Gilman, Sander, et al. Hysteria beyond Freud. Berkeley: University of California Press, 1993.

3. Hoofdstuk in boek

Cools, Guy, en Pascal Gielen. “Introduction.” The Ethics of Art. Ecological Turns in the Performing Arts. Eds. Guy Cools en Pascal Gielen. Amsterdam: Valiz, 2014. 10-14. 

4. Tijdschrift

Hurley, Erin en Sara Warner. “Affect, Performance, Politics.” The Journal of Dramatic Theory and Criticism 26:2 (2012): 99-107. 

Vanhoutte, Kurt. “De dans van zachte machines.” Ectetera 15:60 (1997): 38-39.

5. Webpagina

Gardner, Elysa. “Roger Waters Gives The Wall a New, More Political Edge for Tour.” 13/03/2013. Laatst geraadpleegd op 27/04/2015. http://usatoday30.usatoday.com/life/music/news/2010-04-13- waters13_ST_N.htm 

Voorbeelden in de tekst

1. De naam van de auteur tussen haakjes

Eigendom of bezit betekent een overwinning van ruimte over tijd (Certeau).

“Liveness” wordt daarbij neutraal en niet-ontologisch gedefinieerd als “performance in the present”  (Auslander 157).

2. De naam van de auteur in de tekst

In Les Trois Ecologies (1989) roept Guattari de term “écosophie”  (41) in het leven als tegengif tegen het Capitalisme Mondial Intégré  of CMI. 

Dit soort performance definieert Auslander als een “reflexive concert-about-concerts“ (108)

3. Aantal auteurs

- één auteur

Artaud ziet het Theater van de wreedheid als een festival, een gebeuren met deelnemers zonder onderscheid tussen acteur en toeschouwer.

- twee of drie auteurs:

Deze leer bestudeert hoe de samenleving wordt samen gehouden, wie er deel van uitmaakt en welke relaties er ontstaan (Cools en Gielen 10).

- Meer dan drie auteurs:

De publieke verhalen vormen het collectieve geheugen met behulp van narratieve elementen als personages, acties, plaatsen en tijdstippen (Mohatt et al.).

4. Meer dan één bron van dezelfde auteur: gelieve een verkorte vermelding van de titel toe te voegen.

De bemiddelende plaats die een kunstenaar als Benjamin Verdonck inneemt in Bara/ke  (2000) vergelijkt Stalpaert met deze van de performer als “diplomat of dissensus” (Performer as Philosopher  1-13) 

5. Indirect quoteren: gebruik qtd. in (“quoted in”) wanneer je gebruik maakt van een citaat uit een andere bron.

Dit resoneert met Deleuzes notie van “a discordant harmony”, “following an agreement to differ and disagree” (Deleuze qtd. in Stalpaert, Composite Bodies of Resistance 26) 

6. Meerderen bronnen voor één citaat of paragraaf

Nadat hij in 1984 een performance bijwoonde van Tanaka Min in Parijs, schreef Guattari een gedicht ter  ere van de danser (Guattari, Les anées; Genosko).

7. Een citaat met meer dan 250 tekens 

My point about spiral repetition is that sometimes that-which-repeats itself also transforms itself. Because each iteration occurs in an absolutely unique context, each turn of the spiral enters into a new and distinctive assemblage – with the absolutely local chirps, odors, herbs, thoughts, whirs, images, breezes, light waves, viruses, animals, machines, and minerals in its milieu. (Bennett, The Enchantment of Modern Life 40)