• Volume 24 • Nummer 2 • 2006

    Volume 24 • Nummer 2 • 2006


Articles


Inleiding

Katrien Vuylsteke Vanfleteren and Ruben De Roo

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 79-83

Het tragische, het theoretische, het politieke. Antieke denkoefeningen

Klaas Tindemans

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 84-90

Antigone aantekeningen. Uittreksels uit het werkjournaal bij Mind The Gap!

Stefan Hertmans

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006

Aars! Een onbeschaamde kijk op de politieke dimensie van de Oresteia

Katrien Vuylsteke Vanfleteren

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 98-113

Camera. Tragica. Tragedie. Het politieke en het portret in het werk van Roland Barthes

Maarten De Pourq

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 114-129

De laatste tragedie en dan een zonnige verschikking

Pieter De Buysser

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 130-142

Book review


Christian Biet (ed.) théatre de la cruauté et récits danglants en France (XVI-XVIIe siècle)

Karel Vanhaesebroeck

2006-06-25 Volume 24 • Issue 2 • 2006 • 143-146