• Volume 40 • Nummer 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven

    Volume 40 • Nummer 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven


Marianne Van Kerkhoven heeft als dramaturge een unieke plaats in het podiumkunstenlandschap verworven. Haar loopbaan leest als een verzameling vancruciale momenten in de recente Vlaams-Nederlandse theatergeschiedenis sinds 1968. Na haar vroegtijdig overlijden in 2013 denken verschillende instanties dan ook na over haar artistiek, kritisch en wetenschappelijk nalatenschap. Zo ook Anoek Nuyens en Esther Severi, die in opdracht van het Kaaitheater in 2018 startten met een onderzoek naar de loopbaan van Marianne Van Kerkhoven. Samen met Ronald Geerts willen ze haar werk tot bij een nieuwe generatie theatermakers, -liefhebbers en academici brengen die haar niet mochten leren kennen. Het is een uitnodiging om aan de slag te gaan met de erfenis van Marianne, zich erover te buigen, ze te toetsen aan vandaag, of ze door te geven aan de volgende generaties.

Met bijdragen van Maaike Bleeker, Fanne Boland, Edith Cassiers, Ronald Geerts, Annelies Houtteman, Erwin Jans, Liesbeth Groot Nibbelink, Anoek Nuyens, Nienke Scholts, Esther Severi, Marianne Van Kerkhoven, en Jasmijn Van Wijnen.

Articles


Voorwoord

Anoek Nuyens, Esther Severi and Ronald Geerts

2022-12-07 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 5–13

Een theater in wording voor een maatschappij in wording: Het politieke engagement van Marianne Van Kerkhoven

Esther Severi

2022-12-07 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 15-49

Het bescheiden denken. Tien kanttekeningen bij de relatie tussen kunst en wetenschap

Marianne Van Kerkhoven

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 51-71

Het primaat van de praktijk. In gesprek met Marianne Van Kerkhoven

Liesbeth Groot Nibbelink

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 73–94

Blijven zitten als het moeilijk wordt. De podiumkunsten in protest

Anoek Nuyens

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 95–110

Over dramaturgie, nogmaals

Maaike Bleeker

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 111–132

Een levend vloerkleed met een doorheen veel twijfel en met behulp van 'de anderen' toch zelfgezocht patroon met enkele kleuren en wat lijnen

Erwin Jans

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 133–146

Kijken zonder potlood in de hand

Marianne Van Kerkhoven

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 147–150

Een dramaturg weet niet beter dan dat zij te pas en te onpas gevraagd wordt uit te leggen wat zij nou eigenlijk doet

Fanne Boland and Jasmijn Van Wijnen

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 151–168

Mer, Mère, Marianne. Vrouwelijkheid en vloeibaarheid in het werk van Marianne Van Kerkhoven

Edith Cassiers

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 169–206

"Ik weet niet wat ik met jou wil, weet jij wat je met mij wilt?" De oud-stagiairs van Marianne in gesprek over haar nalatenschap

Nienke Scholts

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 207–226

The Ongoing Moment. Reflections on image and society

Marianne Van Kerkhoven

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 227–246

Op zoek naar verbinding. Een close reading van één van de sleutelteksten van Marianne Van Kerkhoven

Annelies Houtteman

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 247–266

Waar is de internationale droom?

Anoek Nuyens

2022-12-06 Volume 40 • Issue 1 • 2022 • Marianne Van Kerkhoven • 267–274