• Volume 6 • Nummer 4 • 1988

    Volume 6 • Nummer 4 • 1988


Articles


Botho Strauss: Trilogie van het weerzien. Een Inleiding.

Luc Lambrechts

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 201-203

Gorki/Strauss: onoverbrugbare nabijheid

Erwin Jans

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 204-2010

De buitenkant van de binnenwereld - Parlando

An-Marie Lambrechts

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 211-223

"Ein nicht nachlassende Mühe um Alltäglichkeit": Beschouwingen bij Botho Straus' Trilogie des Wiedersehens

Bart Philipsen

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 224-237

Book review


Erwin. D. A. Penning De touwtjes los, de wereld in. Twintig jaar theater taptoe, Gent 1988.

Annick Poppe

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 247-248

Tim Brassell, Tom Stoppard. An assessment, London 1985. & Anthony Jenkins, Theatre of Tom Stoppard. Cambridge 1987. & Michael Bellington, Stoppard the Playwright. London 1987.

Jozef De Vos

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 249-251

Bibliografie


Drama en theater. Een bibliografie voor Noord- en Zuid-Nederland: (Aflevering 9)

Annick Poppe

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 252-259

Terzijde


Een Colloquium over amateurtoneel in Vlaanderen

Freddy van Besien

1988-10-30 Volume 6 • Issue 4 • 1988 • 238-246