• Volume 4 • Nummer 2 • 1986

    Volume 4 • Nummer 2 • 1986


Articles


Recente aanwinsten van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst

1986-04-17 Volume 4 • Issue 2 • 1986 • 57-58

Toneel Vandaag (1959-1967): experiment en engagement (deel II)

Annick Poppe

1986-04-17 Volume 4 • Issue 2 • 1986 • 59-85

De vertraagde film van Herman Teirlinck: "gemeenschapskunst" en algemeen-menselijke thematiek

Geert Van der Speeten

1986-04-17 Volume 4 • Issue 2 • 1986 • 86-101

Maeterlinck's Prinses Maleineat the N.T.G.

Richard Allen Cave

1986-04-17 Volume 4 • Issue 2 • 1986 • 102-114

Mededeling


Mededeling van de "stichting Staf Bruggen": Reglement van de jaarlijkse Staf Bruggenprijs

1986-04-17 Volume 4 • Issue 2 • 1986 • 115-116