• Volume 16 • Nummer 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron

    Volume 16 • Nummer 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron


Articles


Ten geleide

Rob Erenstein

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 273-274

Kritieken zijn geen meneer!

Rob Van der Zalm

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 275-284

Theaterkritiek in een kantelende wereld: Lode Monteyne, recensent in het interbellum

Frank Peeters

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 285-294

Nederlandse critici noemen geen kleuren: toneelkritiek in de twintigste eeuw

Hanna Bobkova

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 295-303

"Een dom volk, dat zijn eigen weelde niet kent". Toneelkritiek volgens Top Naeff

Gé Vaartjes

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 304-313

Erwin Piscators dialoog met de toneelkritiek: een voorbeeld

André Van der Velden

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 314-327

Artistieke distributie en discursieve productie

Pascal Gielen

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 328-345

Maken en kraken: de rol van de criticus in de (re)constructie van carrières. Een korte case-study van de receptie van Marc Vanrunxt

Myriam van Imschoot

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 346-354

Terzijde


"Vorrei e non vorrei." Contradicties te koop bij Peter Brook en "Don Giovanni"

Johan Thielemans

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 355-364

"Tatjana" of de weemoed

Annick Poppe

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 365-371

Book review


Janet Todd, The Secret Life of Aphra Behn

J. P. Vander Motten

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 372-375

Herbert Herzmann, Tradition und Subversion. Das Volksstück und das epische Theater

Luc Lamberechts

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 376-378

Bibliografie


Drama en theater. Een bibliografie voor Noord- en Zuid-Nederland (aflevering 49)

Annick Poppe

1998-10-28 Volume 16 • Issue 4 • 1998 • Toneelkritiek als historische bron • 379-386